Ürünlerimiz - KRİYOJENİK PERLİT
KRİYOJENİK PERLİT

Kriyojenik -100 derecenin altındaki soğukluluklara verilen addır. Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 derecenin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir. Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemesi için izolasyon oldukça önemlidir.

Düşük sıcaklıklarda ( - 270 C ‘ a kadar ) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit kullanılmaktadır. Perlit, tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.                                                            
 


Perlitin Kriyojenik ve Düşük Isı Yalıtım Özellikler

 


Yoğunluk

 45 - 100 kg / m³ 
Elek Analizi ağırlığı yüzde olarak muhafaza 

 Max. % 10 + 1,18 mm 

 Min.  % 50 + 0,15 mm


Termal İletkenlik 
Düşük Sıcaklık Uygulamaları  
Ortalama sıcaklık (at - 40 C °)
 (0,035 - 0.039W / m ° K)

Termal İletkenlik
Ortalama sıcaklığında Kriyojenik Uygulamalar - 125 C °      
 (0,025-0,029 W / m ° K)
 

 

Copyright © 2014 İzmir Perlit Türkiye | All rights reserved.